Записка от Гоце [Делчев] до Туше [Делииванов – задграничен представител на ТМОРО в София] да даде 30 лв. в заем на Нишо, който се е захванал с търговия, но с условие да ги върне.

София, 21 юни 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 36, лист 11