Записка от Гоце [Делчев] до Туше [Делииванов – задграничен представител на ТМОРО в София] да даде 10 лв. на приносящия, за да се изплати на кираджията за превоза от Кюстендил през Дупница до столицата.

София, 25 юни 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 36, лист 13