Петър Попдимитров от с. Ветрен, Кюстендилско – ятак на Гоце Делчев.

Б.м., б.д. Фотокопие

ДА – Кюстендил, фонд 281К , опис 2, а.е. 57, лист 1

В прохода Черната скала.


Категория Снимки