Снимки

Гоце Делчев (вдясно) с Климент Шапкарев и Ефрем Чучков.

София, б.д., Фотокопие

ЦДА, фонд 614К, опис 1, а.е. 15, лист 3 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 2, а.е. 26, л. 7. Копие.

Гоце Делчев (вдясно) с неговите другари и съратници Никола Малешевски (в средата) и Гьорче Петров.

Б.м., б.д., Фотокопие

ЦДА, фонд Фототека 'Б', опис ХІ, а.е. 16070, лист 2 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 2, а.е. 26, л. 7. Копие.

Гоце Делчев (по-високият) с приятеля си Гоце Имов като юнкери.

София, б.д., Фотокопие

ЦДА, фонд Фототека 'Б', опис ХІ, а.е. 16072, лист 1 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 2, а.е. 26, л. 7. Копие.

Гоце Делчев с неговите съратници – Марко Секулички, Михаил Герджиков, Тодор Станков, баба Дона Ковачева и др.

Б.м., б.д., Фотокопие

ЦДА, фонд Фототека 'Б', опис Х, а.е. 14822, лист 1

Вът Фототека Б на ЦДА се съхранява и оригиналната плака от която впоследствие са правени копия на снимката.""
Гоце Делчев.

София, [1901 г.], Оригинал, с автограф

ДА – Кюстендил, фонд 281К, опис 1, а.е. 9, лист 1 / РИМ – Благоевград, инв. № 2.7/177; на гърба на копието – ръкописно посвещение до Никола Малешевски: „На вечно неразделимия ми Никола. 21.VIII.1901 г.“;
ЦДА, ф. 1938К, оп. 2, а.е. 26, л. 7 – 2 бр. копия.

Фотоателие „А. Владиков – София“.
Снимката е подарена на Дона Ковачева (баба Дона), в чиято къща в Кюстендил е отсядал Гоце Делчев.
Дона Ковачева от Кюстендил с нейния внук Йордан.

Кюстендил, 3 септ. 1918 г., Фотокопие

ДА – Кюстендил, фонд 281К, опис 1, а.е. 11, лист 1

Ятачка на Гоце Делчев и на други личности взели участие в национално-освободителните борби, в чиято къща той е отсядал.
Ковчегът с тленни останки на Гоце Делчев, пренесени в София по повод 20-годишнината от гибелта му.

София, [1923 г.], Фотокопие

ЦДА, фонд 1897К, опис 1, а.е. 48, лист 1

Текст на паметната плоча, видима фронтално на снимката: „Заклеваме поколенията настоящите кости да бъдат погребани в столицата на независима Македония. 2 август 1923 г., Илинден“.
Ковчегът с тленни останки на Гоце Делчев, пренесени в София по повод 20-годишнината от гибелта му.

София, [1923 г.], Фотокопие

ЦДА, фонд 1897К, опис 1, а.е. 48, лист 5

Текст на паметната плоча, видима фронтално на снимката: „Заклеваме поколенията настоящите кости да бъдат погребани в столицата на независима Македония. 2 август 1923 г., Илинден“.
Къщата на Дона Ковачева от Кюстендил, в която е живял Гоце Делчев.

Кюстендил, 1974., Негатив, позитив

ДА – Кюстендил, фонд 281К, опис 1, а.е. 42, лист 1

Фотограф Йордан Миленков.
Баба Дона Ковачева е ятачка на Гоце Делчев и на други личности взели участие в национално-освободителните борби.
Милан Николов Делчев (1883–1903) – деец на ВМОРО, брат на Гоце Делчев.

Б.м., б.д., Фотокопие

ЦДА, фонд Фототека 'Б', опис ХІ, а.е. 15879, лист 1 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 2, а.е. 26, л. 7. Копие.

Никола Делчев (1844–1920) – баща на Гоце Делчев.

Б.м., б.д., Фотокопие

ЦДА, фонд Фототека 'Б', опис Х, а.е. 14858, лист 1

Никола Делчев (баща на Гоце Делчев) с внучетата му Гоце и Никола.

Горна Джумая (дн. Благоевград), 24 септ. 1917 г., Фотокопие

ДА – Перник, фонд 349К, опис 1, а.е. 165, лист 13

Надпис на гърба на снимката: „Подарявам лика си заедно с внучетата: Гоце и Никола на милото ни семейство Пееви за спомен. Никола Делчев“.
Паметникът на Гоце Делчев в Горна Джумая (дн. Благоевград).

Б.м., след 1955 г., Фотокопие

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 31, лист 8

Петър Попдимитров от с. Ветрен, Кюстендилско – ятак на Гоце Делчев.

Б.м., б.д., Фотокопие

ДА – Кюстендил, фонд 281К , опис 2, а.е. 57, лист 1

В прохода Черната скала.
Портрет на Гоце Делчев.

Б.м., б.д., Фотокопие

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 26, лист 7

Пощенска карта с лика на Гоце Делчев.

Б.м., б.д., Фотокопие

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 31, лист 5

Преглед на всички 19 документи