Сборните македонски чети при пещерата Капе. На първия ред е Демирхисарската чета, Георги Баждаров (четвърти от ляво надясно); на пети ред, първият от ляво надясно ‒ Яне Сандански; на седми ред ‒ Пейо Яворов (втори от ляво надясно), на последния ред, вляво ‒ Гоце Делчев.

с. Крушево, Серско, февр. 1903 г. Оригинал, фотокопие

ЦДА, фонд 1935К, опис 1, а.е. 60, лист 7


Категория Снимки