Снимка на Гоце Делчев с биографични данни на български език и на немски език. Издание на „Съюз на македонските студентски дружества в чужбина“.

Б.м., б.д. Фотокопие

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 31, лист 1–2


Категория Снимки