Сметка и обяснителни бележки от [А. Христов] по покупка и предаване на пушки и патрони.

Б.м., б.д. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 3, лист 1

Бележките са без заглавие, дата, адрес на получателя и подпис на автора, но по почерка може да се заключи, че са писани от А. Христов.