Спомени и други документи

Сметка и обяснителни бележки от [А. Христов] по покупка и предаване на пушки и патрони.

Б.м., б.д., Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 3, лист 1

Бележките са без заглавие, дата, адрес на получателя и подпис на автора, но по почерка може да се заключи, че са писани от А. Христов.
Спомен със заглавие „Страници от близкото минало“ от Никола Лазарков за Гоце Делчев и за случили се събития през месец септември 1902 г.

Дупница, 2 май 1925 г., Оригинал, ръкопис

ДА – Кюстендил, фонд 315К, опис 1, а.е. 16, лист 1-5

Публикуван в подлистника във вестник „Независима Македония“, брой 174 от 3 септ. 1926 г.
Спомен със заглавие „Страници от близкото минало“ от Никола Лазарков за Гоце Делчев и за случили се събития през месец септември 1902 г.

Дупница, 8 авг. 1925 г., Оригинал, ръкопис

ДА – Кюстендил, фонд 315К, опис 1, а.е. 16, лист 21–22

По случай статията „Илинденското въстание“ във в. „Светлина“ от 29 юли, бр. 22, [1926 г.]. Споменът е публикуван в подлистника във вестник „Независима Македония“, брой 174 от 3 септ. 1926 г.
Налични са само първата и последната страница.
Спомени за баба Дона от внука й Йордан Ковачев с данни за пребиваването на Гоце Делчев в дома на баба му в Кюстендил.

Б.м. , 1968 г., Оригинал, ръкопис. Документът е наличен и в печатан вариант.

ДА – Кюстендил, фонд 281К, опис 1, а.е. 5, лист 1–4

Баба Дона Ковачева е ятачка на Гоце Делчев и на други личности взели участие в национално-освободителните борби.
Страница от устава на Българските македоно-одрински революционни комитети.

[Солун], [1896 г.], Копие, печатно

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 26, лист 8

Страница от устава на Тайната македоно-одринска революционна организация.

София, 1902 г., Копие, печатно

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 26, лист 8

Шифрована азбука, [съставена от Гоце Делчев].

Б.м. , б.д., Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 145 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Преглед на всички 8 документи