Шифрована азбука, [съставена от Гоце Делчев].

Б.м. , б.д. Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 145 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев