Шифровано окръжно послание от Марко [псевдоним на Гьорче Петров] и Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до окръжните, околийските и селските ръководители и началниците на чети на ТМОРО и нейни съмишленици, живущи в България, [съставено от Г. Петров (стр. 1–6) и Г. Делчев (стр. 7–12)].

София, [между 8 и 14 март 1901 г.]. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19а , лист 34-39