Страница от устава на Тайната македоно-одринска революционна организация.

София, 1902 г. Копие, печатно

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 26, лист 8