Страница от устава на Българските македоно-одрински революционни комитети.

[Солун], [1896 г.] Копие, печатно

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 26, лист 8