Спомени за баба Дона от внука й Йордан Ковачев с данни за пребиваването на Гоце Делчев в дома на баба му в Кюстендил.

Б.м. , 1968 г. Оригинал, ръкопис. Документът е наличен и в печатан вариант.

ДА – Кюстендил, фонд 281К, опис 1, а.е. 5, лист 1–4

Баба Дона Ковачева е ятачка на Гоце Делчев и на други личности взели участие в национално-освободителните борби.