Спомен със заглавие „Страници от близкото минало“ от Никола Лазарков за Гоце Делчев и за случили се събития през месец септември 1902 г.

Дупница, 2 май 1925 г. Оригинал, ръкопис

ДА – Кюстендил, фонд 315К, опис 1, а.е. 16, лист 1-5

Публикуван в подлистника във вестник „Независима Македония“, брой 174 от 3 септ. 1926 г.