Ковчегът с тленни останки на Гоце Делчев, пренесени в София по повод 20-годишнината от гибелта му.

София, [1923 г.] Фотокопие

ЦДА, фонд 1897К, опис 1, а.е. 48, лист 5

Текст на паметната плоча, видима фронтално на снимката: „Заклеваме поколенията настоящите кости да бъдат погребани в столицата на независима Македония. 2 август 1923 г., Илинден“.


Категория Снимки