Къщата на Дона Ковачева от Кюстендил, в която е живял Гоце Делчев.

Кюстендил, 1974. Негатив, позитив

ДА – Кюстендил, фонд 281К, опис 1, а.е. 42, лист 1

Фотограф Йордан Миленков.
Баба Дона Ковачева е ятачка на Гоце Делчев и на други личности взели участие в национално-освободителните борби.


Категория Снимки