Дона Ковачева от Кюстендил с нейния внук Йордан.

Кюстендил, 3 септ. 1918 г. Фотокопие

ДА – Кюстендил, фонд 281К, опис 1, а.е. 11, лист 1

Ятачка на Гоце Делчев и на други личности взели участие в национално-освободителните борби, в чиято къща той е отсядал.


Категория Снимки