Гоце Делчев.

София, [1901 г.] Оригинал, с автограф

ДА – Кюстендил, фонд 281К, опис 1, а.е. 9, лист 1 / РИМ – Благоевград, инв. № 2.7/177; на гърба на копието – ръкописно посвещение до Никола Малешевски: „На вечно неразделимия ми Никола. 21.VIII.1901 г.“;
ЦДА, ф. 1938К, оп. 2, а.е. 26, л. 7 – 2 бр. копия.

Фотоателие „А. Владиков – София“.
Снимката е подарена на Дона Ковачева (баба Дона), в чиято къща в Кюстендил е отсядал Гоце Делчев.


Категория Снимки