Гоце Делчев с неговите съратници – Марко Секулички, Михаил Герджиков, Тодор Станков, баба Дона Ковачева и др.

Б.м., б.д. Фотокопие

ЦДА, фонд Фототека 'Б', опис Х, а.е. 14822, лист 1

Вът Фототека Б на ЦДА се съхранява и оригиналната плака от която впоследствие са правени копия на снимката.""


Категория Снимки