Писмо от Гоце Делчев до Марко Секулички за уреждането на две чети, които трябва да преминат границата, както и за пренасянето на оръжие и дрехи; подчертава необходимостта Наумов и Карайовов да бъдат избрани за делегати.

София, 3 юли 1902 г. Оригинал, ръкопис

НБКМ–БИА, фонд 239, а.е. II Д, лист 875