Писмо от Гоце Делчев до Марко Секулички, в което му пише, че изпраща Владо [син на Секулички] в Кюстендил, като го съветва да се отнася внимателно с него; съобщава, че Чучков ще дойде да живее в града и да се поръчат лопуси за ножове.

София, 15 юли 1902 г. Оригинал, ръкопис

НБКМ–БИА, фонд 239, а.е. II Д, лист 880