Писмо от Гоце Делчев до Михаил Герджиков, относно предстоящ конгрес на Върховния македонски комитет в София.

София, 1 юли 1902 г. Копие, ръкопис

ДА – Пловдив, фонд 1182К , опис 1, а.е. 57, лист 1–2