Писмо от Гоце Делчев до Марко Секулички, в което съобщава, че му изпраща пари, поръчва му да каже на жената на Коце Пейков [войвода от ТМОРО, който загива в нач. на 1902 г.], че вече няма да имат възможност да й изплащат издръжка.

София, 13 юни 1902 г. Оригинал, ръкопис

НБКМ–БИА, фонд 239, а.е. II Д, лист 870