Писмо от Гоце Делчев до неговия съратник Никола Александров от Враца, относно изпращането на събраните от Александров пушки и муниции за организацията чрез Димитър Стефанов – делегат на вътрешната организация.

София, 21 септ. 1902 г. Оригинал, ръкопис

ДА – Враца, фонд 229К, опис 1, а.е. 9, лист 1