Писмо от Гоце Делчев до неговия съратник Никола Александров от Враца, относно получаването на изпратените от него „материяли“ (пушки и муниции) за организацията; както и за получаването на писмо и сметка за стойността им, обсъждане на въпроса относно начина на заплащането им и поръчение за закупуване на „още такава стока“.

София, 3 окт. 1902 г. Оригинал, ръкопис

ДА – Враца, фонд 229N, опис 1, а.е. 9, лист 2