Писмо от Гоце Делчев до Перо [вероятно Петър п. Димитров, който след освобождаването на Никола Зографов от завеждането на пункта в Кюстендил за кратко време извършвал работата по препращането на хора и оръжие за вътрешността], в което му съобщава, че Мише Развигоров е определен да ръководи Кюстендилския пункт; обяснява задачите, които са му възложени и дава указания да се приберат всички бомби и калъпи от Сабляр.

Б.м., [май-юни 1901 г.] Оригинал, ръкопис

НБКМ–БИА, фонд 239, лист 866