Писмо от Гоце Делчев до Сандре [Александър Протогеров – български офицер, политик и революционер] да отвори кредит в най-евтината гостилница „18-ти май” за да се хранят някои от момчетата и да намести някои от тях в компанията на линията „Радомир – Кюстендил”.

София, 18 авг. 1898 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 24, лист 2