Разписка от Върбан Килифарски за 2 турски лири, получени от Гоце Делчев.

София, 16 март 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 4, лист 8