Разписка от Васил Икономов, че е получил за 48 лв. от Гоце Делчев за лечението си, които да се впишат по сметката на Неврокопския комитет.
Разписка от Гоце Делчев за 48 лв., получени от Васил Икономов за лечението му, които да се впишат по сметката на Неврокопския комитет.

с. Либяхово
София, 2 юли 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 4, лист 27