Разписка за 161.50 лв. от Иван Славов, получени от Гоце Делчев, изразходвани за кревати за него, Лазар Поптрайков, Върбан Килифарски и Дончо Божков с четиримата му другари.

София, 31 юли 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 4, лист 29