Писмо от Гоце Делчев чрез Неврокопския митрополит до българския екзарх Йосиф І в Цариград с молба да бъде освободен от длъжността главен учител в Банско по здравословни причини.

Банско, 1 ноем. 1896 г. Фотокопие, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 2, лист 1