Разписка от Ст. Пършев за получени от Гоце Делчев 2 турски лири за остатъчния дълг на Марин Георгиев.

Кюстендил, 25 май 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 4, лист 16