Разписка от Т. Христов за 10 турски лири, получени от Гоце Делчев за нуждите на четата в Малешевско.

София, 3 апр. 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 4, лист 6