Разписка от Т. Христов за 12 турски лири, получени от Гоце Делчев за нуждите на четата в Малешевско, за 2 пушки кремъклийки и негови лични разходи.

София, 15 март 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 4, лист 7