Разписка от Тодор Станков за получени от Гоце Делчев 3 турски лири и 15 лв. за издръжка и пътни разходи до Кюстендил и обратно.

София, 19 юни 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 4, лист 14