Телеграма от Гоце [Делчев], [Никола] Малешевски и други до Никола Лазарков в Дупница с поздравления за имения му ден.

София, 6 дек. [1902 г.] Оригинал, бланка, ръкопис

ДА – Кюстендил, фонд 315К, опис 1, а.е. 4, лист 3