Телеграма от Гоце [Делчев] до Никола Лазарков в Дупница за явяване на [Никола] Малешевски в София.

София, 4 ян. [1902 г.] Оригинал, бланка, ръкопис

ДА – Кюстендил, фонд 315К, опис 1, а.е. 4, лист 2