Разписка от Христо Чернопеев за 12 турски лири и 30 лв., получени от Гоце Делчев за разноски на четата.

София, 19 март 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 4, лист 10