Разписка от Христо Лазаров Кацар за получената от Марко Секулички сума от 5 лв. за извършената работа.

Кюстендил, 1 юни 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 4, лист 1