Шифровано писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Младен [вероятно псевдоним на Трайчо Манчов – учител и ръководител на ТМОРО в Панчарево, Малешевско], с обяснение за неизпълнението на поръчки и със съвет да се работи по-енергично.

Висока [псевдоним на София], 1898 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19а, лист 31–32