Шифровано писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Трайчо Манчов [ръководител на организацията в Панчарево, Малешевско] с указание да връчи 29 [турски] лири от събраната сума на приносителя на писмото, срещу което ще получат разписка от Пернишкия комитет.

Висока [псевдоним на София], 4 март 1901 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19а, лист 29