Записка от Гоце [Делчев] до Туше [Делииванов – задграничен представител на ТМОРО в София] да даде на Карчо пари, за да вземе още 30–40 чифта опинци.

София, 1 юли 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 36, лист 16