Записка от Гоце [Делчев] до Туше [Делииванов – задграничен представител на ТМОРО в София] да даде 50 лв. на Попов, който ще ги изпрати на затворниците в Гърция.

София, 11 авг. 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 36, лист 21