Записка от Гоце [Делчев] до Туше [Делииванов – задграничен представител на ТМОРО в София] за даване 200 лева сребро и 30 т[урски] л[ири] на [Стоян] Филипов [от с. Старчища (Неврокопско), четник и по-късно войвода в Серския революционен окръг].

София, 11 апр. 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 36, лист 1