Записка от Гоце [Делчев] до Туше [Делииванов – задграничен представител на ТМОРО в София] за даване 15 лв. на приносящия, за да си отиде у дома (Стара Загора), който обещава да ги върне, щом пристигне.

София, 13 юни 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 36, лист 6