Записка от Гоце [Делчев] до Туше [Делииванов – задграничен представител на ТМОРО в София] за даване 30 лв. на приносящите, за да си извадят паспорти.

София, 15 юни 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 36, лист 8