Писмо от Гоце [Делчев] до Туше [Делииванов – задграничен представител на ТМОРО в София] да даде 25–30 лв. помощ на приносящия – бивш учител в с. Тръкане, Кочанско, избягал в България. Послепис, в който Делчев съобщава, че от Пловдив е получил писмо, че се продава една къса манлихера за 4 наполеона и др.

София, 16 юли 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 36, лист 19 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 2, а.е. 26, л. 8. Копие