Записка от Гоце [Делчев] до Туше [Делииванов – задграничен представител на ТМОРО в София] за даване 10 лв. на Тимо, който ще ги занесе на Марина.

София, 17 юни 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 36, лист 9