Записка от Гоце [Делчев] до Туше [Делииванов – задграничен представител на ТМОРО в София] с указание да отиде заедно с Карчо [от Кукуш, четник на Г. Делчев, загинал заедно с Д. Груев през декември 1906 г.] да купи материя за патрондаши и калъфи.

София, 17 юни 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 36, лист 10