Записка от Гоце [Делчев] до Туше [Делииванов – задграничен представител на ТМОРО в София] да даде само 5 лв. на приносящия [написана върху обратната страна на писмо без подпис, в което се искат 15 лв.].

Б.м., б.д. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 36, лист 32